ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • 0 (212) 631-0066

  Aydınlatma Metni

  Yazı Boyutu

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), KAR Otomotiv ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited          Şirketi  olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

  Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

  Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

  Şirket, internet sitesi ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. Şirketin açık adresi Defterdar Mah.Fethi Çelebi Cd. No.45 (Yeni 23/1) EYÜP İSTANBUL ve Davutpaşa Vergi Dairesi Vergi No: / 4990408900’dir. KVKK açısından Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

  Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Şirket ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve internet sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

  Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla; kişisel verilerinizin (isim- soyisim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, kimlik ve ehliyette yer alan diğer veriler, araç plakası, araç markası-modeli- model yılı, faydalanılan kampanya bilgisi, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı

  lokasyon verileri gibi) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden, Şirketimiz ve şirketimiz bünyesindeki diğer grup şirketler ve bayiler olan KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yedek Parça, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Aksesuar, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Rent a Car , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2.El, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Filo(Ticari Araç Kiralama), KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti- Toyota, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Sigorta , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti-Ford , kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecek ve  işbu bahsedilen şirketler arasında aktarabilecektir.

  Bu kişisel veriler; Şirket olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin

  2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir. İlgili sürenin sonunda anonimleştirilmeyen veriler ise imha edilecektir.

  Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?

  • Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
  • Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Şirketin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, grup şirketlerimiz ve bayilik sözleşmesi ile hizmet verdiğimiz KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yedek Parça, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Aksesuar, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Rent a Car , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2.El, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Filo(Ticari Araç Kiralama), KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti- Toyota, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Sigorta , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti-Ford, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler.
  • Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü, bayileri, çağrı merkezi, Şirket ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, Toyota.com.tr ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar

  sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Bayilik ilişkisi içinde bulunduğumuz ve Toyota araçlar için satış, servis yedek parça hizmeti verdiğimiz KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi ,  KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yedek Parça, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Aksesuar, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Rent a Car , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2.El, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Filo(Ticari Araç Kiralama), KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti- Toyota, KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti Sigorta , KAR Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti-Ford olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar (sigorta şirketleri, eksperleri gibi), tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, iş ortaklarımız,

  teknoloji hizmet sağlayıcıları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir ve aktarabilir.

  Haklarınız Nelerdir?

  Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı beyanınız ile kimliğinizi tevsik edecek şekilde Şirketimizin Cendere Cd. Huzur Mah. No:114 B Kat:13 SKYLAND, 34415 Sarıyer/İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan “Başvuru Formu”nu kullanarak başvuru işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

  Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.