ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • 0 (212) 631-0066

  Konut Sigortası

  Yazı Boyutu

  Şirketimiz Uzman kadrosuyla kaliteli hizmetler sunmayı amaç edinmiştir. Verilen hizmetlerden biri de konut sigortası hizmetidir. Son derece önemli bir sigorta tipidir. Şirketimiz, Kar Grup Sigorta, konut sigortası kapsamında pek çok yenilik ve avantajlarla bu hizmeti sunmaktadır.

  Konut sigortası da diğer sigorta tipleri gibi önemli bir yere sahiptir. Evlerin her tehlikeye karşı korunması gerekir. Bunun için de evlere özel sigorta yaptırılmalıdır. Bu sigorta tipi gerekli olmakla birlikte son derece avantajlıdır. Risklerle karşı karşıya kalındığında çoğu insan çaresiz kalmaktadır. Risklerin açtığı zararları karşılamak için belli bir maliyet gerekir. Hazırlıksız olarak yakalanılan bu riskler kişileri mağdur etmektedir.

  Tüm bu mağduriyetlerin yaşanmaması için yapılacak tek ve en güvenli yöntem, konutların sigortalanmasıdır. Şirketimizin alanında uzman kadrosuyla birlikte kişilerin isteklerine göre özenle poliçe düzenlenir ve konut sigortalanmış olur. Konu ile ilgili he detay için bize ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

  Konut Sigortası Nedir?

  Genel tanımı ile konut sigortası; Afetlere, yangınlara, kazalara ve hırsızlık gibi beklenmedik, ani durumlara karşı konutun güvence altına alınmasını sağlayan sigorta tipidir. Diğer bir deyişle; konut için ortaya çıkabilecek her riske karşı konutun göreceği zararların ve hasarların karşılanması durumudur.

  Konut sigortası kapsamında işyeri sigortası da yaptırılabilir. Bu sigorta tipiyle, konut için her riske karşı bir anlamda önlem alınmış olur. Şirketimiz bünyesindeki uzman sigorta danışmanlarına başvurarak konu hakkında her bilgiye ulaşılabilir. Sigorta danışmanlarımız konut sigortasına ilişkin her soruya detaylarıyla cevap vererek bilgilendirme yapmaktadırlar. Konut sigortasında ana teminatlar ve ek teminatlar vardır.

  Ana teminatlar, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilirler. Her sigorta şirketinde aynı ana teminatlar yoktur. Ancak; genel olarak ana teminat; yangın teminatıdır. Yangın teminatı; yangın, yıldırım, yıldırımın ve infilakın sebep oluğu zararları güvence altına alır.

  Konut Sigortasında Ek Teminatlar;

  - Grev ve Lokavt; halk hareketleri, toplumda olabilecek kargaşalar, kötü niyetli hareketler, Bu hareketlerin sebebiyet vereceği zararlar güvence altına alınır. Olabilecek her bir hasar için hasar bedelinin % 5 oranına muafiyet uygulanmaktadır.

  -Ferdi Kaza; sigortalının adresinde poliçe kapsamında gerçekleşecek bir kaza neticesinde vefatı halinde lehtarına, sakat kalması halinde ise kendisine poliçede belirtilmiş olan genel şart ve limitler dahilinde tazminat ödenmektedir.

  - Cam kırılması; evde sabit ve aynı zamanda dik durumda olan ayna ya da camların kırılması neticesinde olabilecek zararları güvence altına almaktadır.

  - Yardım Hizmetleri; çilingir, elektrik, su tesisatı ve benzeri tamir-onarım işleriyle acil servis ve irtibat hizmetleri verilmektedir.

  - Hırsızlık; neticesinde çalınmış olan eşyaları ve hırsızın eve ya da eşyalara vereceği zararlar güvence altına alınmaktadır.

  - Enflasyona karşı koruma; bu teminatla bina ve eşyaların güncel değerleri enflasyona karşı korunur. Sigorta süresince enflasyondan korunma oranı kadar bir artış uygulanır. Bu artış oranı; Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı oran üzerinden hesaplanmaktadır.

  - Araç Çarpması; kara ya da hava taşıtlarının konuta çarpmasıyla meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınır.

  - Dahili Su; su tesisatının taşması, sızlaması, patlaması, tıkanması, donması ve kırılmasıyla evde oluşacak hasarlar güvence altına alınmaktadır.

  - Aile Reisi Sorumluluğu; aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza neticesinde vereceği maddi ve bedeni zararlar poliçede yer alan yazılı limitlerle karşılanır.

  - Enkaz Kaldırma; hasarlar sonucunda oluşan yıkıntının taşınma masrafları güvence altına alınmaktadır.

  - Duman; bir menfez ya da boruyla bacaya bağlanmış, pişirme ve ısıtma cihazlarının kusurlu biçimde çalışmasıyla oluşacak dumanın sebebiyet verdiği zararlar güvence altına alınmaktadır.

  - İkametgah Değişikliği Masrafları; bir hasardan dolayı konutun kullanılamaz durumunda, hasarlı konutun onarımı ve yeniden inşası devam ederken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti poliçede belirlenmiş olan limit ve teminatlar dahilince karşılanmaktadır.

  Bu ek teminatlar da poliçe kapsamına eklenebilmektedir. Kişiler sigorta danışmanlarımız eşliğinde istedikleri teminatı poliçelerine dahil ettirebilirler.

  Konut Sigortası Zorunlu Mu?

  Konut sigortası isteğe bağlı olarak yapılan bir sigortadır. Dolayısıyla yasal bir zorunluluğu yoktur. Bu bilgiler ışığında birçok kişi konut sigortası yaptırmayı ertelemekte ya da gereksiz bulmaktadır. Ancak; bu düşünceler oldukça yanlıştır. Konutlar için birçok risk söz konusudur. Aynı riskler işyerleri için de geçerlidir. Şirketimiz ucuz işyeri sigortası hizmeti de vermektedir. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu düşünülürse ilk risk depremdir.

  Bununla beraber; diğer doğal afetler, seller, olabilecek kazalar sonucu evde meydana gelebilecek hasar riskleri her an mevcuttur. Bu riskleri engellemek neredeyse imkansız. Ancak; bu risklere karşı önlem almak mümkündür. O hasar ya da zarar meydana geldiğinde çaresiz kalmak yerine bugünden bazı önlemlerin alınması herkesin yararınadır.

  Burada önemli bir noktanın unutulmaması gerekir. Konutun yani evin güvence altında olması kişilerin de güvencesi anlamına gelir. Bu sigortayla kişi kendisinin uğrayacağı zararların da önüne geçmiş olur. Zira söz konusu evin uğrayacağı her zarar kişiye de zarar verecektir. Eve gelecek zararlar, kişiye yüksek mali yükler getirir. Evin gördüğü zararların tamiri maliyet gerektirir. Bu da kişiye yeni mali sorumluluklar yükler.

  Sigortaya ödenecek maliyetlerden çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınır. Bu nedenle; belli teminatlarla konutları sigortalamak çok daha yararlı olacaktır. Konut sigortası için ödenecek primler ileride eve gelecek zararlar sonucunda ödenecek miktarlardan çok daha düşüktür. Küçük miktarlar ödenerek ev tüm risklere karşı korunur. Ancak; sigortası olmayan evler için risklerin açacağı zararlar çok büyük olacaktır.

  Konut Sigortası Ne Zaman Yapılır?

  Konut sigortası isteğe bağlıdır. Dolayısıyla kişiler istedikleri an konut sigortası yaptırabilirler. Daha detaylı bilgi için sigorta danışmanlarımız aranabilir. İletişime geçilerek istenilen cevaplar alınabilir.

  Konut Sigortası Yaptırmanın Faydaları Nelerdir?

  Büyük risklere karşı koruma sağlar. Su baskını, fırtına, yangın, sel, toplumsal kargaşalar gibi büyük risklere karşı önlem alınmış olur. Bu risklerle karşılaşıldığında bu risklerin meydana getirdiği tüm zarar ve masraflar karşılanır.

  Zaman içinde bina yıpranır. Bununla beraber, binanın maddi değeri enflasyon karşısında değer kaybeder. Konut sigortasıyla konutun değeri enflasyon karşısında etkilenmez. Sigorta bedelinde enflasyon oranında artış uygular. Böylece, hasar durumlarında zarar karşılanır.

  Konut sigortası, yalnızca büyük felaketler için geçerli değildir. Kişinin ödediği her prim kişiye bir hizmet olarak geri döner. Konut içinde tesisatlarda meydana gelen sorunlarda güvence altına alınır.

  Bu maddelerin yanı sıra; konut sigortası, birçok farklı avantaj sunmaktadır. Şirketimizin sunmakta olduğu avantajlı kampanya ve indirimlerden faydalanarak konut sigortası sahibi olunabilir.

  Konut Sigortası Kampanyaları

  Yıllardır hizmet veren şirketimiz sigortalar konusunda birbirinden avantajlı kampanyalar sunmaktadır. Şirketimizin resmi web sitesinde kampanyalarımızla ilgili bilgiler edinilebilir. Sigorta danışmalarımızda güncel kampanyalarımız hakkında bilgiler aktarmaktadır.

  Konut Sigortası Fiyatları

  Amacımız, doğru adımlarla ilerleyerek kişilere en iyi ve kaliteli sigorta hizmetlerini sunmaktır. Bu hizmeti sunarken en uygun fiyatlar belirlenerek kişilere özel hizmetler vermekteyiz. Poliçe doldurulması durumunda danışmanlarımız en uygun fiyatlarla kişilere geri dönüş sağlayarak bilgilendirme yapmaktadırlar. Müşteri temsilcilerimiz de şirketimizin sunduğu sigorta hizmetinin fiyatları hakkında bilgilendirme yapmaktadır.