Kurumsal HizmetlerSigorta sektörünün her dalında geniş bilgi ve deneyime sahip olan şirketimiz, sigortacılık sektöründe devleşen sigorta şirketleri ile uzun yıllara ve güvene dayalı işbirIiği ortamında, siz değerli kurumların sigorta ihtiyaçlarına gerek yurt içi sigorta piyasası, gerekse yurt dışı sigorta piyasalarından doğru ürünleri bulmak ve uygulamak konusunda her zaman göreve hazır konumdadır.

RiskYönetimi

Kar Grup Sigortanın konusunda deneyimli uzmanları, kurumların fiziksel değerIerini ve sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına almadan önce; risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, potansiyel hasarların değerlendiriImesi ve risklere karşı uygulanacak koruma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çaIışmalar yapmaktadır. Bu çaIışma süresince ayrıca risklerin “iyiIeştiriImesi” ne yönelik öneri paketi hazırlanması ile birlikte sigorta uygulamalarınabaşlanmaktadır.

SigortaYönetimi

Şirketimiz çalıştığı sigorta şirketIeri ile geliştirdiği işbirliği neticesinde, kurumlara fiyat ve teminat kapsamı açısından en uygun sigorta çözümlerini sunmakta rekabet üstünlüğüne sahip bulunmaktadır.

Şirketimiz ayrıca hizmet verdiği kurumların sigorta dönemi içinde geIişen ihtiyaçlarını takip ederek sigorta çözümleri önermektedir. Sigorta dönemi sonunda ise gerek "risk yönetimi" ve gerekse “sigorta yönetimi” başIıkIarı altında belirtilen çaIışmaIar yeni sigorta dönemi için tekrarlanmaktadır.

HasarYönetimi

Hizmetimizin en önemli adımlarından biri olan “Hasar Yönetimi” çaIışmaIarımız, “Risk ve Sigorta Yönetimi” çalışmalarımızın en başından doğru ve sağIıkIı bir şekiIde yapılmasıyla başarıya ulaşmaktadır.

ProjeYönetimi

Kurumsal sigortacılıkta elde ettiğimiz sayısız tecrübe ile, kurumların sigorta ihtiyaçları için projeler geIiştiriyor, yeni ürün gamları oluşturuyoruz.