Kurumsal Değerlerimiz


  • Hizmette öncüdür
  • Etik değerlere sahiptir
  • Verdiği sözleri daima tutar
  • Şeffaflık ilkesine sahiptir
  • Sürekliliği olan bir mali güce sahiptir
  • Etkin bir hizmet ağına sahiptir
  • GeIişmiş nitelikli insan kaynağına sahiptir