Hakkımızda


29.Ağustos 2006 yılında kurulan şirketimiz T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uygunluk Belgesi sahibi ve G0851-HC69 Levha Numarası ile T.O.B.B’ne kayıtlıdır.

Ülke genelinde faaliyet gösteren sigorta acenteliklerinden farklı olarak, tüm Kurumsal müşterilerine, profesyonel ekibi ile sektörel bazda Risk Danışmanlığı da yapan Kar Grup Sigorta, sektöre yön verecek çalışmalar yaparak ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasını da misyonu olarak görmektedir.

Kar Grup Sigortanın konusunda deneyimli uzmanları, kurumların fiziksel değerIerini ve sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına almadan önce; risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, potansiyel hasarların değerlendiriImesi ve risklere karşı uygulanacak koruma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çaIışmalar yapmaktadır. Bu çaIışma süresince ayrıca risklerin “iyiIeştiriImesi” ne yönelik öneri paketi hazırlanması ile birlikte sigorta uygulamalarına başlanmaktadır.